دانلود جزوه ریاضی عمومی ۲

درس ریاضی عمومی ۲ درسی بسیار گسترده است که شامل مباحث زیادی است و بهترین کار برای اینکه این درس را خوب یادبگیریم این است که درک و تصویرسازی خوبی داشته باشیم جزوه ریاضی عمومی ۲ که برای شما معرفی میشود جزوه ای در ۴۴ صفحه است که دانشجویان موسسه جابر ابن حیان رشت زحمت تهیه آن را کشیده اند و میتواند در درک و یادگیری درس ریاضی ۲ کمک شایانی به شما عزیزان کند.

جزوه ریاضی عمومی ۲ مجموعه ای از موضوعات توابع و چند جمله ای، حد و پیوستگی ، مشتق ، رویه ، انتگرال دوگانه ، مختصات و گشتاور به همراه حل تمرین و مثال های کاربردی بسیاری ست که از بهترین منابع درس ریاضی ۲ ، توماس ، نیکوکار و یمینی جمع آوری شده است.

سرفصل های جزوه ریاضی عمومی ۲

نگاشت های خطی

حجم و دترمینان

خم های هموار

تابع های جند متغییری

مجموعه های تراز

پیوستگی و حد

مشتق و تقریب خطی

میدان گرادیان

مشتق های پاره ای مرتبه بالا

نقاط بحرانی

توابع ضمنی

قضیه تابع وارون

بهینه سازی

انتکرال چندگانه

رویه های هموار

آنالیز برداری

جزوه ریاضی عمومی ۲

در حد تابع دومتغیره، اگر حدی که آن را بررسی می کنیم از لحاظ درجه صورت و مخرج یکسان باشد دسته خطوط y=mx را استفاده می کنیم. در صورت برابر نبودن درجه صورت و مخرج از مسیرهایی کمک می گیریم که صورت و مخرج را هم درجه کنند.

منابع دکتر مسعود نیکوکار – توابع عددی و برداری دکتر امیر هوشنگ یمینی – توماس

با سپاس از مهدی افرا برای ارسال این جزوه برای انتشار در سایت جزوه

در صورت تمایل میتوانید مقالات زیر را دنبال کنید: