دانلود رایگان کتاب مدار منطقی موریس مانو + حل المسائل

در وب سایت جزوه، چند ویرایش از مدارمنطقی موریس مانو را به همراه حل المسائل آنها جهت دانلود رایگان قرار داده ایم. نام اصلی این کتاب طراحی دیجیتال است، اما در ایران به دلیل نام واحد دریس مدارهای منطقی، این کتاب نیز با این نام معروف شده است.

درس مدار منطقی که از مهمترین دروس تخصصی رشته کامپیوتر به حساب می آید، دارای چندین رفرنس و کتاب مرجع کامل می باشد که بی شک کاملترین کتاب مدار منطقی تدریس شده در دانشگاه ها کتاب مدار منطقی موریس مانو با ترجمه قدرت الله سپیدنام می باشد.

این کتاب کامل ترین مرجع  درس مدار منطقی رشته های فناوری اطلاعات و کامپیوتر و برق می باشد که امیدوارم برای شما مفید واقع شود و از خواندن این کتاب استفاده ببرید.

سر فصلهای اصلی کتاب مدار منطقی موریس مانو با حل المسائل

فصل اول: سیستم های دودویی
فصل دوم: جبر بول و گیتهای منطقی
فصل سوم: حداقل سازی در سطح گیت
فصل چهارم: منطق ترکیبی
فصل پنجم: مدارهای منطقی ترتیبی همزمان
فصل ششم: ثبات و شمارنده ها
فصل هفتم: حافظه و منطق برنامه پذیر
فصل هشتم: سطح انتقال ثباتی
فصل نهم : مدارهای منطقی ترتیبی غیر همزمان
فصل دهم : مدارهای مجتمع دیجیتال
فصل یازدهم: تمرینات آزمایشگاهی
فصل دوازدهم: سمبل های گرافیکی استاندارد

عنوان کتاب: کتاب مدار منطقی نوشته موریس مانو  ویرایش سوم ترجمه دکتر قدرت سپیدنام
تعداد صفحات: ۵۳۸ صفحه
زبان نوشتار : پارسی

عنوان کتاب : حل المسائل موریس مانو  Solution Manual Of Digital Design

نویسندگان : M. Morris Mano و Michael D. Ciletti

ویرایش : سوم و چهارم (Fourth Edition)

زبان نوشتار : انگلیسی

تعداد صفحات : ۹۹ و ۲۹۴

دانلود حل المسائل موریس مانو ویرایش چهارم

دانلود حل المسائل کتاب موریس مانو ویرایش سوم

دانلود کتاب موریس مانو ویرایش سوم