جزوه حقوق بشر در اسلام

دانلود جزوه حقوق بشر در اسلام برگرفته شده از کتاب مبانی حقوق بشر در اسلام دکتر سید علی میرموسوی و سید صادق حقیقت منبع درسی دانشگاه پیام نور حقوق بشر در اسلام درس حقوق بشر در اسلام یکی از دروس رشته حقوق میباشد که دانشجویان باید آن را در مقطع کارشناسی پاس نمایند. منبعی که […]

نوشته جزوه حقوق بشر در اسلام اولین بار در جزوه بان. پدیدار شد.