دانلود جزوه محاسبات عددی ۱

آنالیز عددی ۱

تعداد واحد:۴ واحد

منبع درس: کتاب آنالیز عددی ی۱

مولف دکتر اسماعیل بابلیان

تهیه کننده محسن ساعدی جدید فهرست

آنچه در جزوه محاسبات عددی خواهید خواند:

فصل اول: خطاها

شامل ۱۰۴ اسلاید میباشد جدید

فصل دوم: حل معادلات غیر خطی

شامل ۹۰ اسلاید میباشد

فصل سوم: حل معادلات چند جمله ای

شامل ۳۳ اسلاید میباشد

فصل چهارم درون یابی

شامل ۹۴ اسلاید می باشد 

فصل پنجم: مشتق گیری و انتگرال گیری

شامل ۱۰۵ اسلاید میباشد

  فصل ششم: حل عددی معادلات دیفرانسیل

شامل ۲۵ اسلاید میباشد