دانلود جزوه ریاضی عمومی ۱

جزوه ریاضی عمومی ۱  استاد آقاسی در موسسه نصیر به صورت نکته وار و مختصر و مفید.
جزوه به صورت اسکن شده و با کیفیت عالی است و برای داوطلبان کنکور بسیار مفید می باشد.

فصل اول: تابع ، دامنه و برد

فصل دوم: حد و پیوستگی

فصل سوم: مشتق

فصل چهارم. انتگرال

فصل پنجم: مختصات قطبی

فصل ششم: اعداد مختلط

فصل هفتم: دنباله و سری

دانلود جزوه ریاضی عمومی ۲ استاد آقاسی