مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

دسته بندی : اختصاصی
قیمت : 7900 تومان
نسخه : 1

توضیحات :

 

این درس سه واحدی بوده و پیش نیاز آن درس تحقیق در عملیات 1 می باشد.

در این درس مواردی چون قراردادها، پروژه ها، کنترل هزینه و زمان پروژه، درصد پیشرفت پروژه و… شرح داده شده است.

برنامه ریزی و کنترل پروژه دارای یکسری تکنیک هایی برای برای برنامه ریزی پروژه های عمرانی می باشد.

در واقع برنامه ریزی وکنترل پروژه فرایندی است که با در نظر گرفتن زمان وهزینه و 

کیفیت باعث دستیابی بهاهداف پروژه می شودوبا تعادل  اقتصادی بین هزینه و زمان و 

کیفیت در انجام پروژه از ابزارها وتکنیک های خاص خود کمک می گیرد.

اپلیکیشن جزوه ننویس دارای قسمت های متعدد وکاربردی همچون زمان مطالعه، ماشین حساب، دفترچه یادداشت و… می باشد که برای هر مطالعه ی مفیدی مورد نیاز است.

 

نسخه جدید:

نسخه جدید در تاریخ 24 تیر ۹۷ به روز رسانی شد.