ماشین های الکتریکی 1

دسته بندی : اختصاصی
قیمت : 7900 تومان
نسخه : 1

توضیحات :

 

 

این مجموعه بسیار مناسب برای دانشجویان رشته مهندسی برق در تمام گرایشها ( قدرت -الکترونیک – مخابرات-کنترل ) است.

ماشینهای الکترونیکی 1 یکی از دروس کنکور کارشناسی ارشد برق است. از این درس در کنکور کارشناسی ارشد برق 5 سوال مطرح میشود.

عمدتا در صنایع مختلف، به دو نوع انرژی نیازمندیم. برخی از مصرف کنندگان مانند انرژی گرمایی و لامپ های روشنایی به انرژی الکتریکی و برخی دیگر مانند کارخانههای آهن و سیستمهای برقی نیاز به انرژی مکانیکی دارند. این دو نوع انرژی همیشه قادر به تبدیلیکدیگر هستند. ماشینهایی که این دو انرژی را به یکدیگر تبدیل میکنند، ماشین الکتریکی نامیده میشود. تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی و به عبارت دیگر، تبدیل الکترومکانیکی انرژی نامیده میشود. بنابراین ماشین الکتریکی در ارتباط بین سیستم الکتریکی و سیستم مکانیکی محسوب میشود.

ماشینهای الکتریکی 1 اولین درس تخصصی خواهد بود که دانشجویان جدیدی که متقاضی می-شوند، با آن ها روبرو میشوند و از نظر نظريات، مطالب منطقی و بنیادی را در خود جای میدهند

 

در دانشگاه، این درس در سه بخش ماشینهای الکتریکی 1، 2 و 3 تدریس میشود. در آموزش ماشینهای الکتریکی 1، در ابتدا، مطالب پایه در مورد مغناطیسی مدارها تدریس میشود. سپس مبانی تبدیل انرژی از مکانیکی به الکتریکییا به عبارتی آموزش داده میشود. قسمت نهایی و مهم این درس، به آموزش ماشینهای الکتریکی مستقیم جریان اختصاص مییابد.

با استفاده از این اپلیکیشن شما قادر به ایجادیادداشت به صورت تایپی ودست نویس با چند رنگ متفاوت وذخیرهی آن میباشید.

همچنین میتوانید با ماشین حساب مهندسی موجود خیلی سریع محاسبات خود را انجام دهید.

 

نسخه جدید:

نسخه جدید در تاریخ 24 تیر ۹۷ به روز رسانی شد.