سازه های بتن آرمه 1

دسته بندی : اختصاصی
قیمت : 7900 تومان
نسخه : 1

توضیحات :

 

سازه های بتنی همیشه به عنوان یکی از پرکاربرترین سازه ها در میان مهندسان شناخته شده است، بنابراین بررسی و شناخت مصالح و مصنوعات ساخته شده از بتن مسلح ضروری است. مهم تر از آن، شناسایی نحوه رفتار اعضای مختلف بتن مسلح تحت نیروهای مختلف برای تعیین مناسب برای مقاومت در برابر این نیروها کاملا ضروری است. 

هدف از این فرادرس، طراحی اعضای مختلف یک سازه بتنی شامل: تیر، ستون، دیوار برشی و فونداسیون تحت بارهای مختلف اعمالی از جمله: بار محوری، برش، پیچشی و خمشی است. قطع و وصل آرماتورها و همچنین بررسی شرایط خدم پذیری یک سازه بتنی از دیگر معانی است که در این درس به آن پرداخته خواهد شد.

درس طراحی سازه های بتنی از مهم ترین و کاربردی  ترین دوره مهندسی عمران است و سایر درس هایی با این عنوان در سایر رشته های مهندسی نیز وجود دارد که با توجه به تغییرات موجود در آن نامه هر چه نشانه  ها به   روزتر بودن بیشتر کاربرد بیشتر دارای جزوه  ای است که به   روزترین و کامل ترین جزوات درس طراحی سازه   های بتنی است که بسیار مفید است.

 

نسخه جدید:

نسخه جدید در تاریخ 24 تیر ۹۷ به روز رسانی شد.