تحلیل سازه 2

دسته بندی : اختصاصی
قیمت : 7900 تومان
نسخه : 1

توضیحات :

تجزیه و تحلیل ساختار به عنوان درسی که در دوره تخصصی کارشناسی بسیار مهم است و از ارکان اصلی درس طراحی و پیش نیاز آن است. این درس در دو بخش تحلیل 1 و تحلیل سازه 2 در دانشگاه تدریس می شود و به بررسی نیروها و عکسالعمل های اعضا و سازه در مقابل بارهای خارجی پرداخته است. تفاوتی که با درس استاتیک دارد در این است که در درس استاتیک ما تجزیه و تحلیل ساختارهای معین پرداختیم و در این درس، سازه های نامعین را تحت انواع بارگذاری ها از جمله نیروهای جانبی و تسهیلات نشست و سایر شکل های نیروهای خارجی مورد بررسی قرار می-دهیم.

 

اول اینکه در این کتابچه سعی شده که ساده ترین شکل مفاهیم را بیان کند تا خواننده راحت تر و ساده تر با آنها ارتباط برقرار کرده و فرایند یادگیری سریع تر شود.

 

این جزوه از بهترین جزوه های موجود در فضای مجازی در مورد درس تحلیل سازه 2 است که با توجه به اوردن انواع شکل ها و مثال های متعدد در مورد موضوع ها می توان این جزوه را از کامل-ترین جزوه های موجود دانست.

 

نسخه جدید:

نسخه جدید در تاریخ 24 تیر ۹۷ به روز رسانی شد.