انتقال حرارت 2

دسته بندی : اختصاصی
قیمت : 7900 تومان
نسخه : 1

توضیحات :

از آنجا که علم انتقال حرارت پایه و اساس بسیاری از محاسبات فنی و مهندسی در زمینه طراحی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی است، شناخت و آشنایی کافی مهندسان مکانیک و شیمی با این موضوع برای ارائه طرح مناسب توسط آنها در پروژه های مختلف کمک خواهد شد.

علم انتقال گرما یا انتقال حرارت، انتقال گرما به تجزیه آهنگ انتقال گرما در سیستم می پردازد. انتقال انرژی از طریق گرما امکان سنجی مستقیم نیست اما این انتقال به دلیل کمیت قابل اندازه گیری به نام دما ارتباط دارد، دارای مفهوم فیزیکی است. 

مسئله توزیع دما و شار گرما در بسیاری از شاخه های علم مهندسی مطرح است. مثلا در طراحی دیگ  های بخار، چگالنده  ها (کندانسورها)، مبدل  های حرارتی و رادیاتورهای انتقال گرما، تجزیه و تحلیل برای اندازه  گیری آنها لازم است.

با این اپلیکیشن می توانید خیلی سریع وراحت به جزوات معتبر وکامل دروس در تمامی رشته ها دسترسی پیدا کنید.

این اپلیکیشن دارای قسمت های متعدد وکاربردی همچون زمان مطالعه ماشین حساب، دفترچه یادداشت و… می باشد که مطالعه را برای شما لذت بخش وساده و قابل هم میکند.

 

نسخه جدید:

نسخه جدید در تاریخ 24 تیر ۹۷ به روز رسانی شد.