تحقیق در عملیات 1

دسته بندی : اختصاصی
قیمت : 7900 تومان
نسخه : 1

توضیحات :

تحقــیق در عملیات زو دروس اصلی و تخصصی اجباری مهندسی صنایع بوده وپیش نیاز آن جبر خطی، تئوری احتمالات وکاربرد آن است.

یکی از زیر شاخه های ریاضیات کاربردی است که جنبه های کاربردی آن در مهندسی صنایع مورد توجه است. به تصمیم گیری تحقـــیق در عملیات تکنیکی به منظور به کار بستن روش های تحلیلی توسعه یافته برای کمک به تصمیم گیری بهتر است. 

تحقـــیق در عملیات معمولا درقالب عناوینی چون علم مدیریت، روش های مقداری، تحلیل مقداری، و علم تصمیم گیری نیز بیان می شود.

این درس به صورت مخفف OR نیز نوشته می شود.

ویژگی بارز تحقیق در عملیات نگاه کلی آن به سیستم ها وبهبود آن است.

در بخش درسنامه ی اپلیکیشن، شما می توانید به جزوه ی مربوط به درس دسترسی پیدا کنید.

هم چنین در بخش نمونه سوال، می توانید به پرسش های تستی و یا تست های تشریحی و یا هر دو دسترسی پیدا کنید.

 

نسخه جدید:

نسخه جدید در تاریخ 24 تیر ۹۷ به روز رسانی شد.